Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilir. Bu durumun engellenmesi amacıyla yatırım hesapları 2023 yılında zamanaşımına uğrayacak müşterilerimizin listesi web sitemizde ilan edilmektedir. Aşağıdaki sorgu ekranından adınız ve soyadınıza göre hesap durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Web sitemizde ilan edilen hesabınızın zamanaşımı tarihine kadar, geçerli kimlik belgeniz ile birlikte Bankamıza başvuruda bulunmadığınız takdirde, Sermaye Piyasası Kanunu´nun 83.maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklarınız ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne emaneten devredilecektir. 22.04.2021 tarihinden önce Yatırımcı Tazmin Merkezi´ne gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecektir.

Ad Soyad

Güvenlik Kodu